Voorschriften & Attesten

Het RIZIV laat niet  toe dat attesten en voorschriften na telefonische aanvraag verstrekt worden. Dus ook géén electronische voorschriften.
Voor het invullen hiervan is informatie en tijd nodig, daarom dient u hiervoor op raadpleging te komen.

Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen geweigerd worden.

Wij schrijven steeds medicatie voor, voor een tijdspanne tot de volgende consultatie, waarop wij controle nodig achten. Tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn. Medicatievoorschriften worden niet aan derden meegegeven.


© paironmuyldermans.be