Home

HET CORONA -VIRUS

HET CORONA -VIRUS

Bent u ziek, neem dan telefonisch contact op en vermeld  uw symptomen. Ga niet zomaar naar de wachtzaal of naar spoed. We overleggen dan wat te doen, hoe, of en wanneer u getest moet worden, of doorverwezen moet worden.

Wij   werken VOORLOPIG uitsluitend op afspraak; de vrije consultaties vervallen.  In deze uitzonderlijke omstandigheden, is het tijdelijk  mogelijk – in het kader van Corona – om een telefonische consultatie te doen. Voor dringende niet-corona medische problemen blijven wij ter uwer beschikking.

Wij willen ook al onze patiënten bedanken voor de warme blijken van vertrouwen en steun, voor de mondmaskers die spontaan zijn binnen gebracht, voor de lieve kaartjes, voor de soep en de bananen, en de solidariteit en hulp naar ons en onze kwetsbare patiënten.

Bedankt !!!

 

Onze huisartsenpraktijk is een duo-praktijk waarin wij samen de zorg voor uw gezondheid op een zo goed mogelijke manier proberen te garanderen.

We doen dit door een kort dagelijks overleg en een uitgebreidere bespreking tweemaal per week.

Het geïnformatiseerde dossiersysteem laat toe dat we steeds allebei op de hoogte zijn van uw volledig dossier.

U als patiënt behoudt de vrijheid om een afspraak te maken met de arts van uw keuze, binnen de mate van beschikbaarheid.

Geen van beide artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter consulteert en de andere maal de andere.

Het globaal medisch dossier (GMD) is geldig bij beide artsen.


© paironmuyldermans.be