Welkom

  • Blijf ten allen tijde beleefd en rustig , zo komen we het snelst tot een oplossing!
  • Hou pen en papier bij de hand om uw afspraak te noteren

HET CORONA -VIRUS

Vaccinatiecampagne : www.laatjevaccineren.be.

Wat zijn  de feiten vandaag :

-Vanaf 15 april 2021 kan u via deze link: MyHealthViewer.be zien of u risicopatiënt bent en voorrang krijgt bij vaccinatie.

volgende pathologieen komen in aanmerking als risicopatient voor Covid-vaccinatie , en zijn door ons doorgegeven aan de overheid : diabetes , chronische longziekten , chronische hart en vaatziekten , chronische nierinsufficientie vanaf stadium3
Patienten met een oncologische behandeling , immuunsupressietherapie worden door de specialisten aangemeld en/of zijn gekend bij de ziekenfondsen. 20210205_hgr-9618_pb_prioritering_risicogroepen_fase_1b_vweb.pdf ( Hoge Gezondheidsraad)

Wij hebben zelf géén voorspraak noch medezeggenschap in de organisatie, planning en selectie in het vaccinatiecentrum.
voor al uw vragen daaromtrent moet u zich wenden tot
callcenter van het vaccinatiecentrum op 03 201 50 40 (provinciaal centrum malle)
Wij als huisarts kunnen hier niet in bemiddelen
Het soort vaccin dat u toegewezen wordt kan NIET veranderd worden , ook niet op onze vraag. Er zijn trouwens nauwelijks contraindicaties .
Voor uw vaccinatie moet u NIET nuchter zijn, moet er géén medicatie op voorhand genomen worden zoals paracetamol
U krijgt na uw vaccinatie een document met de zaken waarop u moet letten;
Als u een bepaald vaccin weigert is dat uw eigen beslissing en uw eigen verantwoordelijkheid.

Tot zover de huidige wetenschappelijke gegevens is er géén significant verhoogd risico na vaccinatie met gelijk welk vaccin ; het risico om Covid te krijgen en ernstig ziek te worden is immens veel groter !!! de werkelijke vijand in deze is het virus, niet het vaccin !!!


Reizigers
Algemeen zijn alle reizen naar het buitenland afgeraden. Niet essentiele reizen zijn niet meer verboden , maar aan strenge voorwaarden onderworpen
Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe COVID-19 haarden in het buitenland een belangrijke impact op hun reis kunnen hebben, en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.
Meer informatie en de lijst met kleurcodes per land vindt u terug op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Reizen is mogelijk in groene zones. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing.Reizen is mogelijk in licht oranje zones, maar de autoriteiten van dit land leggen reizigers uit België een COVID-test en/of quarantaine op.
U moet altijd de voorwaarden die gelden in het land van bestemming controleren (https://diplomatie.belgium.be/nl) , en bij terugkeer naar Belgie uit een rode zone bent u verplicht tot 10 dagen quarantaine , en test op dag 1 en 7 . deze testen worden niet vergoed door de mutualiteiten , en zijn dus op eigen kosten. ( https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/reizigers)

Zelftests :

Bepaalde snelle Ag-testen kunnen ook gebruikt worden als zelftest, waarbij een persoon zelf thuis een nasale wisser afneemt en de test ook zelf uitvoert. Deze testen zijn te koop in de apotheek. Zelftesten kunnen niet gebruikt worden als vervanging voor testen in een testcentrum of door de huisarts voor de reeds bestaande test-indicaties, bv. voor personen met mogelijke symptomen van COVID-19, na hoog-risico contact of na terugkeer uit een rode zone. Ze kunnen wel bijkomend gebruikt worden door asymptomatische personen als gebaar van hoffelijkheid naar hun omgeving (bv. voor bezoek aan een knuffelcontact met een risico op een ernstige ziekte). Een negatief resultaat is nooit een vrijgeleide voor het niet langer respecteren van de geldende voorzorgsmaatregelen, een positief resultaat vereist bijna altijd bevestiging met PCR.

Dit zijn de regels
Wanneer moet je naar de huisarts bij een vermoeden van covid en wanneer niet?

Die informatie vindt u hier

Om de wachtzaal veilig te houden , vragen wij u:

  • met maximum 1 begeleidend persoon mee binnen te gaan
  • met MAX  4  personen tegelijk in de wachtzaal te zijn
  • een mondmasker te dragen
  • de afstand van 1,5  meter te respecteren
  • uw handen bij het binnenkomen te ontsmetten

 

Onze huisartsenpraktijk is een duo-praktijk waarin wij samen de zorg voor uw gezondheid op een zo goed mogelijke manier proberen te garanderen.

We doen dit door een kort dagelijks overleg en een uitgebreidere bespreking tweemaal per week.

Het geïnformatiseerde dossiersysteem laat toe dat we steeds allebei op de hoogte zijn van uw volledig dossier.

U als patiënt behoudt de vrijheid om een afspraak te maken met de arts van uw keuze, binnen de mate van beschikbaarheid.

Geen van beide artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter consulteert en de andere maal de andere.

Het globaal medisch dossier (GMD) is geldig bij beide artsen.


© paironmuyldermans.be