Welkom

 • Blijf ten allen tijde beleefd en rustig , zo komen we het snelst tot een oplossing!

HET CORONA -VIRUS

Dit zijn de regels
Wanneer moet je naar de huisarts bij een vermoeden van covid en wanneer niet?

De procedures op een rij:

 • heb je koorts (= temperatuur >37,7) en/of hoesten of moeilijk adem­halen : neem telefonisch contact op
  de arts beslist of je een test nodig hebt of niet
  met een snotneus alleen hoef je niet thuis te blijven; met ‘ziek’ wordt bedoeld : koorts , plots optredende hoest/problemen met ademhalen(geen lichte hoest) of een loopneus in combinatie met spierpijn , ongewone vermoeidheid , keelpijn, hoofdpijn en /of geen eetlust.
 • Kinderen jonger dan zes jaar worden in principe NIET getest op Covid , tenzij ze er zo slecht aan toe zijn dat een ziekenhuisopname nodig is. Jonge kinderen moeten alleen in thuisisolatie als een huisgenoot positief is en ook het kind coronasymptomen vertoont.

-Gezonde ouders moeten alleen in thuisisolatie of quarantaine als het kind een positieve test heeft gehad.

-“Wanneer er een uitbraak is op school en het CLB oordeelt dat quarantaine en testing nodig is, zullen ouders rechtstreeks gecontacteerd worden door het CLB.

-Je moet je isoleren tot het resultaat van je test bekend is. Is de test positief, dan ­begint de contactopsporing. Je mag dan zelf zeven dagen het huis niet verlaten.

 • Huisgenoten en “hoogrisicocontacten” (mensen met wie je nauw contact hebt gehad, collega’s die naast je zitten) moeten 14 dagen in quarantaine. Zij worden ook allemaal getest.

een negatieve test ontheft u niet van de quarantaine !!!

 • Kom je terug van een reis naar een rode ­zone, dan moet je ­onmiddellijk getest worden. Ten vroegste na tien dagen en twee negatieve tests kan de quarantaine worden beëindigd.
  Bij reizigers uit een oranje zone is quarantaine en testen niet verplicht.

Om de wachtzaal veilig te houden , vragen wij u:

 • met maximum 1 begeleidend persoon mee binnen te gaan
 • met MAX  4  personen tegelijk in de wachtzaal te zijn
 • een mondmasker te dragen
 • de afstand van 1,5  meter te respecteren
 • uw handen bij het binnenkomen te ontsmetten

Meer informatie van domus medica vindt u hier

 

 

Onze huisartsenpraktijk is een duo-praktijk waarin wij samen de zorg voor uw gezondheid op een zo goed mogelijke manier proberen te garanderen.

We doen dit door een kort dagelijks overleg en een uitgebreidere bespreking tweemaal per week.

Het geïnformatiseerde dossiersysteem laat toe dat we steeds allebei op de hoogte zijn van uw volledig dossier.

U als patiënt behoudt de vrijheid om een afspraak te maken met de arts van uw keuze, binnen de mate van beschikbaarheid.

Geen van beide artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter consulteert en de andere maal de andere.

Het globaal medisch dossier (GMD) is geldig bij beide artsen.


© paironmuyldermans.be